Οικονομική Απογραφή του Στρατιωτικού Φαρμακείου του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Το Στρατιωτικό Φαρμακείο του 251ΓΝΑ θα παραμείνει κλειστό λόγω τακτικής οικονομικής απογραφής και εργασιών συντήρησης, από Τετάρτη 22 Αυγούστου μέχρι και Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012