Ορθή Επανάληψη 1ης Έκδοσης Ιστορικoύ εκλογής μέλους ΔΕΠ (E.1) στη βαθμίδα του Καθηγητή

Ανακοινώνεται η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 1ης ‘Έκδοσης του Ιστορικoύ της εκλογικής διαδικασίας καθώς και η Συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ (E.1) στη βαθμίδα του Καθηγητή στον Τομέα Αεροναυπηγικής Τεχνικής Μηχανικής, Δομικών Κατασκευών, Έργων Υποδομών, στο γνωστικό αντικείμενο: “ΣΤΑΤΙΚΗ και ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ” .

Κάντε κλικ εδώ για την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 1ης Έκδοσης

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε όλο το Ιστορικό