Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων 2012-13 – AT 113/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
Αρ. Ανακ. 113/2012
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων 2012-13

Την Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012, το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2012-13, έκρινε τους παρακάτω Ταξίαρχους της Πολεμικής Αεροπορίας, Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, ως εξής:

1. Ιπτάμενοι

 • α. Λουκάς Ιωάννου του Χαράλαμπου
 • β. Ιωάννης Δημόκας του Αναστάσιου
 • γ. Σωτήριος Αγγέλου του Κωνσταντίνου
 • δ. Αντώνιος Σαραμαντής του Δημητρίου
 • ε. Ιωάννης Μανιαδάκης του Μιχαήλ
 • στ. Ηλίας Σκαλτσάς του Γεωργίου
 • ζ. Αθανάσιος Μακαντάσης του Κωνσταντίνου
 • η. Νικόλαος Λιακόπουλος του Ιωάννη

2. Μηχανικοί

 • α. Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών, Σταμάτιος Χατζηπαναγιώτης του Γεωργίου
 • β. Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Αριστείδης Ντέτσικας του Νικολάου

3. Αεράμυνας

 • α. Αναστάσιος Μητσιόπουλος του Γεωργίου
 • β. Γεώργιος Τσιώλης του Δημητρίου

4. Οικονομικός, Δημήτριος Νταμπάκης του Αθανασίου

5. Υγειονομικός Οδοντίατρος, Νικόλαος Ζαφειριάδης του Στεφάνου

6. Υγειονομικός Φαρμακοποιός, Αλέξανδρος Παναγόπουλος του Κωνσταντίνου

7. Υγειονομικού Νοσηλευτικής, Αγγελική Θεοδωρακοπούλου του Παρασκευά.

Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γράψας
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ