Ανακοίνωση του ΟΣΜΑΑ “Ο ΙΚΑΡΟΣ” για την Πώληση οικοπέδων στον οικισμό Αετού Καρύστου

Ο ΟΣΜΑΑ “Ο ΙΚΑΡΟΣ” εκποιεί τα παρακάτω οικόπεδα στον οικισμό Αετού Καρύστου που έχουν προβλήματα εδαφικών συνθηκών στις αντίστοιχες ελάχιστες τιμές:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ΟΣΜΑΑ “Ο ΙΚΑΡΟΣ” (email: osmaa@haf.gr, fax: 2106464803). Σε περίπτωση περισσοτέρων ενδιαφερομένων για το ίδιο οικόπεδο μέχρι τις 31/12/2012 θα γίνει πλειοδοσία μεταξύ τους.