Ενημέρωση Υποψηφίων της Ειδικής Κατηγορίας “Έλληνες Εξωτερικού” για τον Διαγωνισμό Επιλογής ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού έτους 2012-13

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), μετά την ολοκλήρωση της φάσης ελέγχου δικαιολογητικών των υποψηφίων της Ειδικής Κατηγορίας “Έλληνες Εξωτερικού”, για το διαγωνισμό επιλογής στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, ακαδημαϊκού έτους 2012 – 13

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την Ορθή Επανάληψη της Κατάστασης των Δεκτών υποψηφίων για τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής.

Ορθή Επανάληψη Κατάστασης Δεκτών Υποψηφίων της Ειδικής Κατηγορίας “Έλληνες Εξωτερικού”