Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων ΠA 2012 Γ’ ΕΣΣΟ – AT 121/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
Αρ. Ανακ. 121/2012
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων ΠA 2012 Γ’ ΕΣΣΟ

Mε Εγκύκλιο Διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από 27 έως 29 Αυγούστου 2012, καλούνται να καταταγούν στην Πολεμική Αεροπορία με την 2012 Γ΄/ΕΣΣΟ, οι στρατεύσιμοι που έχουν κατανεμηθεί ή μεταφερθεί στην Πολεμική Αεροπορία και είναι σωματικής κατηγορίας πρώτης έως και τέταρτης (Ι/1 έως Ι/4) και ανήκουν στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες:

  • α. Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2014 (γεννημένοι το έτος 1993), που είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων των Νομών Αττικής (Στρατολογικές Υπηρεσίες Αθηνών, Αττικής, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής).
  • β. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1989 έως και 2013 (γεννημένοι το 1968 έως και το 1992), από όλους τους Νομούς που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Φεβρουαρίου 2012 έως και 30 Απριλίου 2012.
  • γ. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1989 έως και 2013 που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης της περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Μαΐου 2012 έως και 31 Ιουλίου 2012.

Όλοι οι στρατεύσιμοι που καλούνται, υποχρεούνται να καταταγούν στην 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης, στην Αεροπορική Βάση Τρίπολης, εκτός αυτών που έχουν περατώσει τη βασική τους εκπαίδευση ή έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκε η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε Επιτροπής Απαλλαγών των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι υποχρεούνται για κατάταξη στην 123 Πτέρυγα Τεχνικής Εκπαίδευσης, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι Αττικής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, στην ιστοσελίδα της ΠΑ www.haf.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http:// sites.diavgeia.gov.gr/ypetha/ada/B4ΛΥ6-ΨΦΦ

Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γράψας
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ