Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013

Κοινοποιείται προς γνώση και ενέργεια η «Συμπληρωματική Προκήρυξη
Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ),
Ικάρων (ΣΙ), Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων
Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού
Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Τεχνικών Υπαξιωματικών (ΣΤΥΑ), Υπαξιωματικών
Διοικητικών (ΣΥΔ), Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) της Πολεμικής Αεροπορίας
Ακαδημαϊκού Έτους 2012 – 2013)».

Αναρτήθηκε την 22/08/2012 με ΑΔΑ: Β4ΓΘ6-3Γ3