64η Σύσκεψη European NATO Joint Jet Pilot Training(ENJJPT)

Από τη Δευτέρα, 24 έως και την Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012, διοργανώθηκε από την Πολεμική Αεροπορία, η 64η Σύσκεψη του European NATO Joint Jet Pilot Training (ENJJPT).

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η ενημέρωση και η λήψη αποφάσεων για τις νέες αντιλήψεις στην εκπαίδευση των Ιπταμένων, τον προγραμματισμό, τον προϋπολογισμό και σε οργανωτικά θέματα επί των θεσμικών κειμένων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκτός από τη χώρα μας, εκπρόσωποι των ΗΠΑ, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Νορβηγίας, της Ολλανδίας, του Καναδά, του Βελγίου, της Ισπανίας, της Δανίας και της Τουρκίας.