Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 13/09/2012

Την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα :

Για Αεροπυρόσβεση,

 • 2 CL-415 επιχείρησαν στους Καλαφατιώνες Κέρκυρας.
 • 2 CL-415 επιχείρησαν στο Τρίλοφο Μεγαλόπολης.
 • 2 CL-215 επιχείρησαν στους Καλαφατιώνες Κέρκυρας.
 • 2 CL-215 επιχείρησαν στο Τρίλοφο Μεγαλόπολης.
 • 4 PZL επιχείρησαν στο Τρίλοφο Μεγαλόπολης.
 • 2 PZL επιχείρησαν στους Καλαφατιώνες Κέρκυρας.
 • 2 PZL επιχείρησαν στο Καπανδρίτι Κεφαλονιάς.

Συμπληρώθηκαν συνολικά 36,6 ώρες πτήσης σε 16 αποστολές.

Για Αεροδιακομιδές,

 • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 νεογνό από τη Σύρο στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 2 ασθενείς από Νάξο και Σύρο στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 νεογνό από τη Ρόδο στο Ηράκλειο.
 • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από τη Σαντορίνη στο Ηράκλειο.

Συμπληρώθηκαν συνολικά 9,2 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.