Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 29/09/2012

Το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα :

Για Έρευνα – Διάσωση,

  • Ένα (1) Super Puma εκτέλεσε αποστολή έρευνας – διάσωσης για πέντε άτομα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της παραλίας της Κέας.

Συμπληρώθηκαν 3,2 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 νεογνό από τη Ρόδο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από την Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από την Κώ στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από την Κώ στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν συνολικά 8,9 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.