Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 30/09/2012

Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα :

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) T-41 επιχείρησε στην περιοχή της Αθήνας.

Συμπληρώθηκαν 2,1 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από την Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Μήλο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν συνολικά 3,7 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.