Κατάταξη Επιτυχόντων Πανελλαδικών Εξετάσεων Έτους 2012 στη ΣΥΔ

Τη Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012, παρουσιάστηκαν για κατάταξη οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων για το έτος 2012, στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ), στην Αεροπορική Βάση Σέδες, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιλογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, παρουσιάστηκαν πενήντα τρεις (53) σπουδαστές, από τους οποίους πενήντα ένας (51) Έλληνες και δύο (2) Κύπριοι.