Κατάταξη Επιτυχόντων Πανελλαδικών Εξετάσεων Έτους 2012 στη ΣTYA

Την Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012, παρουσιάστηκαν για κατάταξη οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων για το έτος 2012, στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιλογής του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, παρουσιάστηκαν διακόσιοι επτά (207) σπουδαστές, από τους οποίους εκατόν ενενήντα έξι (196) Έλληνες, δέκα (10) Κύπριοι και ένας (1) Λίβυος.