Απονομή Πτυχίων 93ης Σειράς Σχολείου Επιμόρφωσης Αξιωματικών εξ’ Ανθυπασπιστών (ΣΕΑΑ)

Την Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012, πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), η απονομή των πτυχίων της 93ης σειράς του Σχολείου Επιμόρφωσης Αξιωματικών εξ’ Ανθυπασπιστών (ΣΕΑΑ), στους 116 αποφοιτήσαντες Αξιωματικούς διαφόρων ειδικοτήτων.

Στην τελετή παρέστησαν, ο Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, Υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Σπυρούλιας, οποίος επέδωσε τα πτυχία στους αποφοιτήσαντες, ο Διοικητής της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας, Ταξίαρχος (Ι) Παναγιώτης Γεωργακόπουλος και ο Επόπτης του Σχολείου, Σμήναρχος (ΕΑ) Δημήτριος Αμπαρτζίδης.