Εκδήλωση Οργανισμού Έρευνας και Τεχνολογίας του ΝΑΤΟ – AT 143/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
Αρ. Ανακ. 143/2012
Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Εκδήλωση Οργανισμού Έρευνας και Τεχνολογίας του ΝΑΤΟ

Από την Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών (ΣΕΤΗ) στο Καβούρι, εκδήλωση του Οργανισμού Έρευνας και Τεχνολογίας του ΝΑΤΟ -Research and Technology Organization (RTO), με θέμα: “Passive Radar ECM, EPM and Critical Aspects”.

Την εκδήλωση οργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και το Sensors and Electronics Technology (SET) Panel που υπάγεται στο Research and Technology Board (RTB) του Οργανισμού Έρευνας του ΝΑΤΟ.

Η εκδήλωση παρουσίασε ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον με αναφορές σε τεχνολογίες αιχμής και την παρακολούθησαν αντιπροσωπείες στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, επιστήμονες από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα.

Αντισμήναρχος (Ι) Δημήτριος Μαρδίκης
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ