Εκπρόθεσμη Κατάταξη Στρατευσίμων ΠA 2012 Δ’ ΕΣΣΟ – AT 159/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
Αρ. Ανακ. 159/2012
Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων ΠA 2012 Δ’ ΕΣΣΟ

Λόγω της απεργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και προς εξυπηρέτηση των εξ αναβολής υγείας προσκαλούμενων για κατάταξη με την 2012 Δ΄ ΕΣΣΟ την 6 Νοε 2012, γνωστοποιείται ότι αυτοί θα γίνονται δεκτοί μέχρι και 12 Νοε 2012, υπέχοντας μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση σύμφωνα με την παράγραφο 5 της υπ΄ αριθμόν 119/11-10-2012/ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΑ/Β4/2.

Το ζήτημα της επιβολής μηνιαίας πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, θα τακτοποιείται για όσους αποδεδειγμένα επικαλεσθούν λόγους ανωτέρας βίας για τη μη εμπρόθεσμη κατάταξή τους, με τη διαδικασία της παραγράφου 5 (α) του άρθρου 43 Ν.3421/05 (ΦΕΚ.302, τ.Α΄), δηλαδή με την υποβολή εκ των υστέρων στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία αίτησης και σχετικών δικαιολογητικών (αποκόμματα εισιτηρίων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, υπεύθυνες δηλώσεις κτλ.) για άρση της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης.

Σμήναρχος (Ι) Δημήτριος Μαρδίκης
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ