Συνδρομή στις Κοινωνικά Ασθενείς Ομάδες από την ΠΑ

Την Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012, αντιπροσωπεία από το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών (ΣΕΤΗ), συμμετείχε εθελοντικά στην περιβαλλοντική δράση του Κέντρου Αποκατάστασης Παίδων με αναπηρία Αττικής (ΠΙΚΠΑ Βούλας), η οποία περιλάμβανε τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης, την απομάκρυνση επικίνδυνων δέντρων και τον καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου του Κέντρου.