Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Έτους 2012

Από τη Δευτέρα, 10 έως και την Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012, πραγματοποιήθηκαν στις Μονάδες του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) και Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) οι εκδηλώσεις για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας.

Σκοπός των εκδηλώσεων ήταν η καλλιέργεια πνεύματος και νοοτροπίας Ασφαλούς Οδήγησης και Πρόληψης των Τροχαίων Ατυχημάτων, με κάθε είδους όχημα (αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα κλπ.) και η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας μέσω της εξάλειψης των παραβάσεων, της τήρησης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και της ενθάρρυνσης ώριμης οδικής συμπεριφοράς.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πραγματοποιήθηκαν σε κάθε Μονάδα, διαλέξεις και προβολές εκπαιδευτικών ταινιών ασφαλούς οδήγησης από εκπροσώπους της Ελληνικής Αστυνομίας και φορέων που ασχολούνται με το θέμα καθώς και βιωματικές δράσεις και εφαρμογές από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) “Πάνος Μυλωνάς”.

Το ΑΤΑ, η ΔΑΥ και η ΔΑΕ εξέδωσαν Ημερήσια Διαταγή η οποία αναγνώσθηκε την τελευταία ημέρα των εκδηλώσεων. Στους οδηγούς υπηρεσιακών οχημάτων, οι οποίοι επέδειξαν την ασφαλέστερη συμπεριφορά κατά το παρελθόν έτος, απονεμήθηκε έπαινος από τον Διοικητή της Μονάδας τους.

Οι εκδηλώσεις οργανώθηκαν από το Κέντρο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΚΕΑΠΕ) του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.