Λειτουργία Στρατιωτικών Φαρμακείων

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων από τα Στρατιωτικά Φαρμακεία και τα Υποκαταστήματά τους, τροποποιείται το ωράριο εξυπηρέτησης κοινού και καθορίζεται από Δευτέρα έως Παρασκευή τις εργάσιμες ημέρες και από τις 08:00 έως 14:00.