Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων ΠA 2013 Α’ ΕΣΣΟ – AT 171/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
Αρ. Ανακ. 171/2012
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων ΠA 2013 Α’ ΕΣΣΟ

Mε Εγκύκλιο Διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στις 14 και 21 Ιανουαρίου 2013, καλούνται να καταταγούν στην Πολεμική Αεροπορία με την 2013 Α΄/ΕΣΣΟ, οι στρατεύσιμοι που έχουν κατανεμηθεί ή μεταφερθεί στην Πολεμική Αεροπορία και είναι σωματικής κατηγορίας πρώτης έως και τέταρτης (Ι/1 έως Ι/4) και ανήκουν στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες:

  • Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2014 (γεννημένοι το έτος 1993), που είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Αργοστολίου, Λευκάδας (ΣΥ Δυτικής Ελλάδας), Λάρισας, Τρικάλων, Μαγνησίας και Καρδίτσας (ΣΥ Θεσσαλίας).
  • Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1990 έως και 2014 (γεννημένοι το 1969 έως και το 1993), από όλους τους Νομούς που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Αυγούστου 2012 έως και 31 Οκτωβρίου 2012.
  • Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1990 έως και 2014 (γεννημένοι το 1969 έως και το 1993), που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης της περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2012 έως και 31 Δεκεμβρίου 2012.

Όλοι οι στρατεύσιμοι που καλούνται, υποχρεούνται να καταταγούν στην 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης, στην Αεροπορική Βάση Τρίπολης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, στην ιστοσελίδα της ΠΑ www.haf.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Β4ΜΠ6-ΚΔ8.