Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 20/02/2013

Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Έρευνα – Διάσωση,

  • Ένα (1) Super Puma εκτέλεσε αποστολή ΜΕDEVAC για παραλαβή ασθενούς από πλοίο στη θαλάσσια περιοχή 160ΝΜ νότια της Ρόδου.

Συμπληρώθηκαν 3,4 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Κώ στη Ρόδο.

Συμπληρώθηκαν 1,2 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.