Διοργάνωση Ημερίδων για Οικονομικά Θέματα

Την 15, 18, 22 και 25 Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές Ημερίδες στην 110 Πτέρυγα Μάχης (ΠΜ), στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, στην 116ΠΜ και στην 126 Σμηναρχία Μάχης, αντίστοιχα, με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ).

Στόχος των Ημερίδων ήταν η ενημέρωση των Οικονομικών Στελεχών επί των τρεχουσών δημοσιονομικών συνθηκών και των κατ’ επέκταση σημαντικών αλλαγών που έχουν επέλθει στο ευρύτερο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο των οικονομικών δραστηριοτήτων της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).