Διοργάνωση Ημερίδων για Οικονομικά Θέματα

Στις 15, 18, 22 και 25 Φεβρουαρίου 2013 θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές Ημερίδες στην 110 Πτέρυγα Μάχης (ΠΜ), στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, στην 116ΠΜ και στην 126 Σμηναρχία Μάχης, αντίστοιχα, με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ).

Στόχος των Ημερίδων είναι η ενημέρωση των Οικονομικών Στελεχών επί των τρεχουσών δημοσιονομικών συνθηκών και των κατ’ επέκταση σημαντικών αλλαγών που έχουν επέλθει στο ευρύτερο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο των οικονομικών δραστηριοτήτων της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).

Στις Ημερίδες θα παρίσταται ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΓΕΑ και θα συμμετέχουν επιτελείς του ΓΕΑ, εκπρόσωποι του Αρχηγείου και των Διοικήσεων, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Οικονομικού, καθώς και Οικονομικά Όργανα των Μονάδων και Υπηρεσιών της ΠΑ.