Επίσκεψη του Διοικητή της ΔΔΜΝ στη ΔΑΥ

Την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης των διακλαδικών συνεργασιών μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και σε συνέχεια προγενέστερης συνεργασίας με τη Διοίκηση Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ), πραγματοποιήθηκε συνάντηση ομάδας επιτελών της ΔΑΥ και της ΔΔΜΝ, υπό την παρουσία του Διοικητή της ΔΑΥ, Αντιπτεράρχου (Ι) Χρήστου Βαΐτση, του Διοικητή της ΔΔΜΝ, Αντιναυάρχου (Μ) Παναγιώτη Ελληνιάδη και του Επιτελάρχη της ΔΑΥ, Υποπτεράρχου (Μ) Γεώργιου Βορρόπουλου.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η εξέταση θεμάτων αλληλοϋποστήριξης, διαλειτουργικότητας και συντήρησης-επισκευών σε ομοιότυπο εξοπλισμό. Επίσης, εξετάστηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης υφισταμένων εγκαταστάσεων των δύο Διοικήσεων για αμοιβαία εκτέλεση συντηρήσεων-επισκευών υλικού.