Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων ΠA 2013 Β’ ΕΣΣΟ – ΑΤ 015/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
Αρ. Ανακ. 015/2013
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων ΠA 2013 Β’ ΕΣΣΟ

Mε Εγκύκλιο Διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στις 11 και 19 Μαρτίου 2013, καλούνται να καταταγούν στην Πολεμική Αεροπορία με την 2013 Β΄/ΕΣΣΟ, οι στρατεύσιμοι που έχουν κατανεμηθεί ή μεταφερθεί στην Πολεμική Αεροπορία και είναι σωματικής κατηγορίας πρώτης έως και τέταρτης (Ι/1 έως Ι/4) και ανήκουν στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες:

  • Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2015 (γεννημένοι το έτος 1994), που είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων των Νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου (ΣΥ Βορείου Αιγαίου), Κυκλάδων, Ρόδου (ΣΥ Νοτίου Αιγαίου) και Κέρκυρας (ΣΥ Κέρκυρας).
  • Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1990 έως και 2014 (γεννημένοι το 1969 έως και το 1993), από όλους τους Νομούς που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2012 έως και 1 Ιανουαρίου 2013.
  • Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1990 έως και 2014 (γεννημένοι το 1969 έως και το 1993), που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης της περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2013 έως και 28 Φεβρουαρίου 2013.

Όλοι οι στρατεύσιμοι που καλούνται, υποχρεούνται να καταταγούν στην 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης, στην Αεροπορική Βάση Τρίπολης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, στην ιστοσελίδα της ΠΑ www.haf.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΕΥ26-Ψ62.