Αλλαγή Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

Στη Συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) της 7ης Μαρτίου 2013, αποφασίστηκε ομόφωνα:

  • Η αυτεπάγγελτη αποστρατεία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου (Ι) Αντώνιου Τσαντηράκη, ο οποίος προάγεται στο βαθμό του Πτεράρχου εν αποστρατεία και του απονέμεται ο τίτλος του Επίτιμου Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.
  • Η ομόφωνη επιλογή ως Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας του Αντιπτεράρχου (Ι) Ευάγγελου Τουρνά.