Ανακοίνωση του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ)

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ενημερώνει τους μερισματούχους του για τα κάτωθι:

Κάντε κλικ εδώ για την Aνακοίνωση