Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο 2013-2014 – AT 029/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
Αρ. Ανακ. 029/2013
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο 2013-2014

Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

2014-09-23_121335