Ιστορικό Διαδικασίας Εκλογής Μέλους ΔΕΠ (Η.1), στη Βαθμίδα του Λέκτορα (3η Έκδοση)

Ανακοινώνεται η 3η Έκδοση/Ανάρτηση του Ιστορικoύ της εκλογικής διαδικασίας, για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα στον Τομέα Πληροφορικής και Υπολογιστών.

Κάντε κλικ εδώ για την 3η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε όλο το Ιστορικό