Τοποθετήσεις Αντιπτεράρχων και Υποπτεράρχων

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), με την υπ’ αριθμό 1/Σ.3/09-03-2013 απόφασή του, προέβη στις τοποθετήσεις Αντιπτεράρχων και Υποπτεράρχων, για την Πολεμική Αεροπορία, ως εξής:

  • Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Χρήστο Βαΐτση, ως Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας και Διοικητή του Κέντρου Συνδυασμένων Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Combined Air Operations Center 7 – CAOC 7).
  • Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Γεώργιο Πέτκο, ως Επιτελάρχη του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
  • Τον Υποπτέραρχο (Ι) Βασίλειο Βρεττό, ως Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ).
  • Τον Υποπτέραρχο (ΜΗ) Γεώργιο Βορρόπουλο, ως Γενικό Επιθεωρητή του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.