Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 02/04/2013

Την Τρίτη 2 Απριλίου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J διατέθηκε σε αποστολή Αεροδιακομιδής.

Συμπληρώθηκαν 2,5 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.