Διοργάνωση Συσκέψεων JOMSC-17 και AMC+CP-9 του ΝΑΤΟ

Από την Πέμπτη 4 έως και την Παρασκευή 5 Απριλίου 2013 διεξήχθη η 17th Joint Operations Metoc Support Committee (JOMSC-17), την οποία παρακολούθησαν 15 εκπρόσωποι διαφόρων σχηματισμών του ΝΑΤΟ και από τη Δευτέρα 8 έως και την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 διεξήχθη η 9th ACO METOC Conference with CO-Operating Partners (AMC+CP-9), την οποία παρακολούθησαν 35 εκπρόσωποι χωρών μελών και σχηματισμών του ΝΑΤΟ.

Κατά τη διάρκεια των συνεδρίων συζητήθηκαν ιδιαίτερα σημαντικά θέματα, που άπτονται της τυποποίησης και του συντονισμού του έργου της Μετεωρολογικής Υποστήριξης για το σύνολο των δυνάμεων του ΝΑΤΟ σε όλο το επιχειρησιακό φάσμα.

Κάντε κλικ για την ανακοίνωση της ΕΜΥ