Επίσκεψη της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στο ΑΤΑ

Την Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013, οι μαθητές της 4ης Τάξης, της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), επισκέφθηκαν το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) στη Λάρισα, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού ταξιδιού.

Τους Ναυτικούς Δόκιμους και τους συνοδούς Αξιωματικούς τους, υποδέχθηκε ο Διευθυντής του Α΄ Κλάδου, Ταξίαρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι σπουδαστές ενημερώθηκαν από αρμόδιους επιτελείς του ΑΤΑ, σχετικά με την αποστολή, την οργάνωση και τα μέσα του Αρχηγείου και των Μονάδων υπαγωγής του.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΕΚΑΕ), την 110 Πτέρυγα Μάχης (110ΠΜ) και την 140 Σμηναρχία Επιχειρησιακών Πληροφοριών Ηλεκτρονικού Πολέμου (140 ΣΕΠΗΠ).