Ολοκλήρωση Εκπαίδευσης της 4ης Σειράς Μαθητών Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας

Τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2013, πραγματοποιήθηκε, στην 120 Πτέρυγα Εκπαιδεύσεως Αέρος/364 Μοίρα, η τελετή αποφοίτησης της 4ης Σειράς μαθητών της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας (4th ITAF), που εκπαιδεύονται σε Αρχικό και Βασικό Στάδιο με αεροσκάφη T-6A στο πλαίσιο της Ελληνοιταλικής συνεργασίας.

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Διοικητής της 120ΠΕΑ, Σμήναρχος (Ι) Λαμπράκης Δημητρίου, ο Διοικητής της 364 ΜΕΑ, Αντισμήναρχος (Ι) Νικόλαος Μαλαπάνης, αντιπροσωπεία Αξιωματικών της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και συγγενείς των μαθητών.