Σεμινάριο Διασφάλισης Ποιότητας

Από την Δευτέρα 15 έως και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013, πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της 128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης
Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών (ΣΕΤΗ) στο Καβούρι, η 1η Εκπαιδευτική Σειρά Έτους 2013 του Σεμιναρίου Διασφάλισης Ποιότητας.

Το Σεμινάριο παρακολουθείται από τους Επιθεωρητές Ελέγχου Ποιότητας και τους Υποσμηναγούς Μηχανικούς Αεροσκαφών και Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών όλων των Μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας.