Υγειονομικές Εξετάσεις Υποψηφίων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014

Οι υποψήφιοι ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ που είναι δικαιούχοι υπηρεσιών υγείας 251ΓΝΑ και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν σ΄αυτό τις προβλεπόμενες στην υπ’ αριθμ. 24/2013 ΕΔΥΕΘΑ (ΠΑΡΑΡΤ. “Γ”, Παραγρ. 8) υγειονομικές εξετάσεις, θα πρέπει να επικοινωνίσουν έγκαιρα με τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου, τηλ. 2107463300, για τον καθορισμό της Ημερομηνίας των εξετάσεων.