Καθαρισμός Ακτών από το Εργοστάσιο ΜΜ & ΕΕ Αράξου

Από την Τετάρτη 22 έως και την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013, το πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό του Εργοστασίου Μεταφορικών Μέσων και Επίγειου Εξοπλισμού (ΜΜ & ΕΕ) Αράξου συνέβαλαν στον καθαρισμό των παραλιών “Νιφορέικα”, “Γιανισκάρι” και “Λακόπετρα” της Δυτικής Αχαΐας.

Στη δράση συμμετείχε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας με διάθεση ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος και η 116 Πτέρυγα Μάχης με διάθεση ενός (1) μηχανήματος χωματουργικών εργασιών.