Οικονομική Απογραφή του Στρατιωτικού Φαρμακείου του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (ΓΝΑ)

Το Στρατιωτικό Φαρμακείο του 251ΓΝΑ θα παραμείνει κλειστό λόγω Τακτικής Οικονομικής Απογραφής από την Τετάρτη 8 Μαΐου έως και την Τρίτη 14 Μαΐου 2013.

Οι δικαιούχοι μπορούν κατά τη διάρκεια της απογραφής να απευθύνονται τόσο στο Στρατιωτικό Φαρμακείο Αθηνών (ΝΙΜΤΣ) όσο και στα παραρτήματά του (ΥΕΘΑ, ΝΝΑ, 401 ΓΣΝΑ) καθόσον οι κατηγορίες δικαιούχων είναι κοινές.