Σύσκεψη Διοικητών Μονάδων της ΔΑΕ

Την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013, πραγματοποιήθηκε στην Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), παρουσία του Διοικητή ΔΑΕ, Υποπτέραρχου (Ι) Χρήστου Χριστοδούλου, σύσκεψη των Διοικητών των Μονάδων της Διοίκησης.

Σκοπός της σύσκεψης ήταν η ενημέρωση επί των τρεχόντων-μειζόνων θεμάτων της ΔΑΕ και των Μονάδων της, καθώς και η διευθέτηση των παραπάνω ζητημάτων με την παροχή κατευθύνσεων από τον Διοικητή ΔΑΕ για την υλοποίηση της αποστολής και του έργου τους.