Διαλέξεις για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στην 120ΠΕΑ

Την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις σχετικές με το περιβάλλον και τις προοπτικές βελτίωσης του συστήματος αποκομιδής – ανακύκλωσης οργανικών και ανόργανών υλών στο προσωπικό της 120 Πτέρυγας Εκπαίδευσης Αέρος (ΠΕΑ), στην Καλαμάτα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον Επιτελή Περιβάλλοντος της 120ΠΕΑ. Στη συνέχεια, έγινε διάλεξη σχετικά με την κομποστοποίηση των οργανικών απορριμμάτων από τον Διευθυντή Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας, κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο, Χημικό του Πανεπιστημίου Πατρών και την Προϊσταμένη του Τμήματος Ανακύκλωσης, κ. Κοκκονία Γιαννοπούλου, Χημικό Μηχανικό του ΑΠΘ. Τέλος, πραγματοποιήθηκε διάλεξη από Αξιωματικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας σχετικά με τη χρήση των πυροσβεστικών μέσων κατάσβεσης πυρκαγιάς εντός της Μονάδας.