Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 15/06/2013

Το Σάββατο 15 Ιουνίου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τρία (3) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην περιοχή Τραγάνα Βοιωτίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην περιοχή Τραγάνα Βοιωτίας.

Συμπληρώθηκαν 11,3 ώρες πτήσης σε 5 εξόδους.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 2 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.