Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 19/06/2013

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αμαλιάδα.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κάψα Αρκαδίας.

Συμπληρώθηκαν 9 ώρες πτήσης σε 4 εξόδους.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Συμπληρώθηκαν 2 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Χίο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από την Σαντορίνη στο Ηράκλειο.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Μύκονο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Κώ στη Ρόδο.

Συμπληρώθηκαν 7,6 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.