Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 20/06/2013

Την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Αργυρό Ευβοίας.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Αργυρό Ευβοίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Οζερό Αιτωλοακαρνανίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Λουκά Αρκαδίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Χώρα Αρκαδίας.

Συμπληρώθηκαν 18,5 ώρες πτήσης σε 11 εξόδους.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Συμπληρώθηκαν 2 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενήαπό την Κάλυμνο στη Σάμο.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 3 ασθενείς από Σαντορίνη και Κω στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 5 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.