Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 26/06/2013

Την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Πόρτο Ράφτη Αττικής.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης σε Κομιτάτα και Κομποθεκράτα Κεφαλονιάς.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Αβράμιο Μεσσηνίας.

Συμπληρώθηκαν 9 ώρες πτήσης σε 8 εξόδους.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Συμπληρώθηκαν 1,3 ώρες πτήσης σε 1 έξοδο.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Άνδρο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 2 ασθενείς από Νάξο και Σύρο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Κάλυμνο στο νοσοκομείο Ηρακλείου.

Συμπληρώθηκαν 8,8 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.