Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 29/06/2013

Το Σάββατο 29 Ιουνίου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Πέντε (5) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Διόνυσο Ορχομενού Βοιωτίας.
  • Τέσσερα (4) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Διόνυσο Ορχομενού Βοιωτίας.
  • Τέσσερα (4) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Διόνυσο Ορχομενού Βοιωτίας.

Συμπληρώθηκαν 29,3 ώρες πτήσης σε 14 εξόδους.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στο Τατόι.

Συμπληρώθηκαν 2 ώρες πτήσης σε 1 έξοδο.