Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 30/06/2013

Την Κυριακή 30 Ιουνίου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Διόνυσο Ορχομενού Βοιωτίας.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Διόνυσο Ορχομενού Βοιωτίας.
  • Τέσσερα (4) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης σε Λιμένα και Αλυκή Θάσου.

Συμπληρώθηκαν 14,9 ώρες πτήσης σε 8 εξόδους.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στο Τατόι.

Συμπληρώθηκαν 2 ώρες πτήσης σε 1 έξοδο.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από την Κέρκυρα στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) EMB-135 μετέφερε μόσχευμα από τα Χανιά στη Θεσσαλονίκη.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Ζάκυνθο στον Άραξο.

Συμπληρώθηκαν 6,9 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.