Εθελοντική Δράση “Για Μία Καθαρή Διασπορά” στην 110ΠΜ

Τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε εθελοντική δράση με τίτλο για “Για Μία Καθαρή Διασπορά” στα Οικήµατα Στέγασης Εγγάµων Αξιωµατικών Ανθυπασπιστών, Υπαξιωµατικών (ΟΣΕΑΑΥ) στην 110 Πτέρυγα Μάχης.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος και με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα καθαριότητας, οι διαμένοντες στα ΟΣΕΑΑΥ, γονείς και παιδιά, συγκεντρώθηκαν στο γήπεδο ποδοσφαίρου και πραγματοποίησαν καθαριότητα στην ευρύτερη περιοχή της διασποράς.