Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 06/07/2013

Το Σάββατο 6 Ιουλίου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Στεφάνι Κορινθίας.
  • Τέσσερα (4) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Στεφάνι Κορινθίας.
  • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Στεφάνι Κορινθίας.
  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Αφράτο Αιτωλοακαρνανίας.

Συμπληρώθηκαν 23,1 ώρες πτήσης σε 9 εξόδους.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) ΑΒ-212 μετέφερε 1 ασθενή από την Άνδρο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 2 ασθενείς από τη Νάξο στη Μύνονο.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Ικαρία στη Μυτιλήνη.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 3 ασθενείς από τη Μύκονο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 9,7 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.