Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 18/07/2013

Την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τέσσερα (4) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αερπυρόσβεσης στην περιοχή Νέο Μάζι Μεγάρων Αττικής.

Συμπληρώθηκαν 9,2 ώρες πτήσης σε 6 εξόδους.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Τρίπολη.

Συμπληρώθηκαν 4,8 ώρες πτήσης σε 3 εξόδους.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 2 ασθενείς από την Πάρο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 νεογνό από τα Ιωάννινα στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 3,8 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.