Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 21/07/2013

Την Κυριακή 21 Ιουλίου 2013, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Βλαμαρή Σάμου.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Βλαμαρή Σάμου.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Άρλα Αχαΐας.

Συμπληρώθηκαν 18,4 ώρες πτήσης σε 7 εξόδους.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Τρίπολη.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Αθήνα.

Συμπληρώθηκαν 5,8 ώρες πτήσης σε 3 εξόδους.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 2 νεογνά από τη Ρόδο στο Ηράκλειο.
  • Ένα (1) Α-109 μετέφερε 1 ασθενή από τη Σύρο στην Αθήνα.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από την Κεφαλονιά στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 7,6 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.